soi cau 247

Lô kép nuôi khung 2 ngày 247 miễn phí bất bại


Đối với anh em chơi lô đề ,kết quả xổ số chắc hẳn luôn có những bí kíp soi cầu, và sẽ tìm con số may mắn cho riêng mình. Việc bắt lô kép nuôi khung 2 ngày bất lại luôn là phương pháp được nhiều cao thủ lô đề lựa chọn. Đánh lô kép khung 2 ngày ra sao như thế nào mới hiểu quả. Bạn hãy cũng tham khảo những chuyên mục trong bài viết sau đây:

lô kép nuôi lô khung 2 ngày

 

Bảng Thống Kê Kết Qủa Lô Kép Khung 2 Ngày Miễn Phí

⋆ Ngày 21/05/2023-23/05/2023 : Lô Kép : 44 88CKQ
⋆ Ngày 19/05/2023-20/05/2023 : Lô Kép : 55 77ăn lô kép 77×2 ngày 2
⋆ Ngày 18/05/2023-19/05/2023 : Lô Kép : 66 77trượt
⋆ Ngày 16/05/2023-17/05/2023 : Lô Kép : 44 77ăn lô kép 44 ngày 2
⋆ Ngày 14/05/2023-15/05/2023 : Lô Kép : 77 88trượt
⋆ Ngày 12/05/2023-13/05/2023 : Lô Kép : 33 88ăn lô kép 33 ngày 2
⋆ Ngày 10/05/2023-11/05/2023 : Lô Kép : 66 77ăn lô kép 66 ngày 1
⋆ Ngày 08/05/2023-09/05/2023 : Lô Kép : 33 11trượt
⋆ Ngày 05/05/2023-07/05/2023 : Lô Kép : 33 99ăn lô kép 99 ngày 3
⋆ Ngày 03/05/2023-04/05/2023 : Lô Kép : 22 66trượt
⋆ Ngày 02/05/2023-04/05/2023 : Lô Kép : 44 66ăn lô kép 44 ngày 1
⋆ Ngày 30/04/2023-01/05/2023 : Lô Kép : 33 55trượt
⋆ Ngày 28/04/2023-29/04/2023 : Lô Kép : 11 77trượt
⋆ Ngày 26/04/2023-27/04/2023 : Lô Kép : 55 77ăn lô kép 55 ngày 3
⋆ Ngày 25/04/2023-26/04/2023 : Lô Kép : 77 88ăn lô kép 88 ngày 1
⋆ Ngày 22/04/2023-23/04/2023 : Lô Kép : 11 88ăn lô kép 88×2 ngày 2
⋆ Ngày 19/04/2023-20/04/2023 : Lô Kép : 11 55ăn lô kép 11 ngày 2
⋆ Ngày 17/04/2023-18/04/2023 : Lô Kép : 66 88trượt
⋆ Ngày 16/04/2023-17/04/2023 : Lô Kép : 22 88ăn lô kép 22 ngày 1
⋆ Ngày 15/04/2023-17/04/2023 : Lô Kép : 11 66ăn lô kép 11 ngày 1
⋆ Ngày 13/04/2023-14/04/2023 : Lô Kép : 22 55trượt
⋆ Ngày 12/04/2023-13/04/2023 : Lô Kép : 33 55ăn lô kép 33 ngày 1
⋆ Ngày 11/04/2023-12/04/2023 : Lô Kép : 22 44ăn lô kép 22 ngày 1
⋆ Ngày 09/04/2023-10/04/2023 : Lô Kép : 22 55ăn lô kép 55 ngày 2
⋆ Ngày 07/04/2023-08/04/2023 : Lô Kép : 77 99trượt
⋆ Ngày 06/04/2023-07/04/2023 : Lô Kép : 44 99ăn lô kép 44 ngày 1
⋆ Ngày 05/04/2023-06/04/2023 : Lô Kép : 55 99ăn lô kép 55 ngày 1
⋆ Ngày 04/04/2023-06/04/2023 : Lô Kép : 22 44ăn lô kép 44 ngày 1
⋆ Ngày 03/04/2023-05/04/2023 : Lô Kép : 22 33ăn lô kép 33 ngày 3
⋆ Ngày 01/04/2023-02/04/2023 : Lô Kép : 44 88ăn lô kép 44 ngày 2
⋆ Ngày 30/03/2023-31/03/2023 : Lô Kép : 22 88ăn lô kép 22 ngày 2
⋆ Ngày 29/03/2023-30/03/2023 : Lô Kép : 11 33ăn lô kép 33 ngày 2
⋆ Ngày 28/03/2023-29/03/2023 : Lô Kép : 22 77ăn lô kép 22 ngày 1
⋆ Ngày 26/03/2023-27/03/2023 : Lô Kép : 33 77ăn lô kép 33 ngày 2
⋆ Ngày 23/03/2023-24/03/2023 : Lô Kép : 77 88trượt
⋆ Ngày 21/03/2023-22/03/2023 : Lô Kép : 44 88ăn lô kép 44×2 ngày 2
⋆ Ngày 19/03/2023-20/03/2023 : Lô Kép : 11 77ăn lô kép 77 ngày 1
⋆ Ngày 18/03/2023-19/03/2023 : Lô Kép : 44 55ăn lô kép 44×2 ngày 1
⋆ Ngày 17/03/2023-18/03/2023 : Lô Kép : 11 55ăn lô kép 11×2 ngày 1
⋆ Ngày 15/03/2023-16/03/2023 : Lô Kép : 22 88ăn lô kép 22 ngày 2
⋆ Ngày 14/03/2023-15/03/2023 : Lô Kép : 44 77ăn lô kép 44 ngày 1
⋆ Ngày 12/03/2023-13/03/2023 : Lô Kép : 44 55ăn lô kép 55 ngày 2
⋆ Ngày 10/03/2023-11/03/2023 : Lô Kép : 22 44ăn lô kép 22 ngày 2
⋆ Ngày 08/03/2023-10/03/2023 : Lô Kép : 88 99ăn lô kép 88 ngày 2
⋆ Ngày 06/03/2023-08/03/2023 : Lô Kép : 33 77ăn lô kép 77 ngày 2
⋆ Ngày 04/03/2023-06/03/2023 : Lô Kép : 11 88ăn lô kép 11 88 ngày 2
⋆ Ngày 02/03/2023-04/03/2023 : Lô Kép : 44 66ăn lô kép 66 ngày 2
⋆ Ngày 01/03/2023-03/03/2023 : Lô Kép : 55 66ăn lô kép 44 ngày 2
⋆ Ngày 28/02/2023-02/03/2023 : Lô Kép : 11 44ăn lô kép 11 ngày 1
⋆ Ngày 25/02/2023-27/02/2023 : Lô Kép : 33 55ăn lô kép 55 ngày 3
⋆ Ngày 24/02/2023-25/02/2023 : Lô Kép : 11 44ăn lô kép 11 ngày 1
⋆ Ngày 23/02/2023-25/02/2023 : Lô Kép : 33 55ăn lô kép 55 ngày 1
⋆ Ngày 21/02/2023-23/02/2023 : Lô Kép : 11 55ăn lô kép 11 ngày 2
⋆ Ngày 20/02/2023-22/02/2023 : Lô Kép : 11 33ăn lô kép 33 ngày 1
⋆ Ngày 18/02/2023-20/02/2023 : Lô Kép : 22 44ăn lô kép 44 ngày 2
⋆ Ngày 16/02/2023-18/02/2023 : Lô Kép : 44 55ăn lô kép 55 ngày 2
⋆ Ngày 15/02/2023-17/02/2023 : Lô Kép : 55 88ăn lô kép 88 ngày 2
⋆ Ngày 14/02/2023-16/02/2023 : Lô Kép : 55 66ăn lô kép 66 ngày 1
⋆ Ngày 13/02/2023-15/02/2023 : Lô Kép : 55 88ăn lô kép 88 ngày 1
⋆ Ngày 12/02/2023-14/02/2023 : Lô Kép : 11 66ăn lô kép 11 ngày 1
⋆ Ngày 11/02/2023-13/02/2023 : Lô Kép : 55 66ăn lô kép 55 ngày 1
⋆ Ngày 09/02/2023-10/02/2023 : Lô Kép : 88 66ăn lô kép 88 ngày 3
⋆ Ngày 08/02/2023-09/02/2023 : Lô Kép : 55 66ăn lô kép 55 ngày 1
⋆ Ngày 07/02/2023-08/02/2023 : Lô Kép : 11 55ăn lô kép 11 ngày 1
⋆ Ngày 06/02/2023-07/02/2023 : Lô Kép : 55 66ăn lô kép 66 ngày 1
⋆ Ngày 04/02/2023-05/02/2023 : Lô Kép : 66 77ăn lô kéo 77×2 ngày 1
⋆ Ngày 02/02/2023-03/02/2023 : Lô Kép : 11 66ăn lô kép 11 55 ngày 2

Thế nào là lô kép nuôi khung 2 ngày bất bại

Lô kép nuôi khung 2 ngày chính là 1 trong những phương pháp mà soi cầu 247 nêu ra đây và được nhiều anh em lựa chọn,anh em sẽ tiến hành nuôi các con lô kép bằng trong 1 thời gian nhất định. Thường thì giới hạn trong khoảng 2 – 5 ngày, trường hợp nếu nuôi quá 3 hoặc 5 ngày mà con lô kép không về thì anh em hãy nghỉ và chuyển qua con lô khác để tiếp tục nuôi nhé.

Những con lô kép được nuôi thường là những con lô kép bằng : 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99.

Thay vì nuôi lô khung 2 ngày thì cách nuôi 3 tới 5 ngày là khoảng thời gian hợp lý nhất. Bên cạnh đó , đánh lô kép theo từng ngày sẽ không chuẩn và ăn toàn theo nuôi lô khung được.Vì con lô ngày đầu không ra thì khả nằng ra cho ngày tiếp theo là rất cao, dương như ai bị nhiều lần rồi ngày ngày đầu thì không ra và ngày sau lại ra . Nếu như đánh them nuôi lô thì đảm bảo tỷ lệ ra cao hơn và ít tốn kém hơn, thích hợp cho các anh em có số vốn hạn hẹp.

Ngoài ra các con lô kép sẽ có ít số để nuôi hơn các con lô thường, nó có khoảng 10 con mà thôi nên phần lớn kết quả xổ số ngày nay cũng có lô kép, cơ hội giúp tăng cơ hội chiến thắng cao hơn nhiều.

>>Xem Thêm: lô kép miền bắc

Cách vào tiền nuôi lô kép bằng khung 2 ngày hiểu quả

Cách vào tiền là một trong những yếu tố quan trọng khi nuôi lô kép 2 ngày bất bại , mà anh em lô thủ cần chú ý đó chính là cách vào tiền. . nếu anh em không có sự chuẩn bị kỹ càng về việc tài chính của mình trong 2 ngày thì chắc chắn sẽ bất bại.

Cho nên , dưới đây là một các cách chia tỷ lệ vào tiền được nhiều anh em lô thủ chuyên nghiệm lựa chọn , và sẽ lãi lớn khi đầu tư.

-Tỷ lệ 1:3:8: ngày đầu anh em đánh mỗi con 10 điểm , và ngày 2 đánh tăng lên 30 điểm này cuối thì đánh 80 điểm 1 con.

-Tỷ lệ 1:3:10: ngày đầu đánh mỗi con 1 điểm , và ngày 2 đánh 30 điểm , ngày cuối đánh lên 100 điểm/1con.

Lưu ý khi chốt lô kép nuôi khung 2 ngày hiểu quả

Để gia tăng sự hiểu quả khi quyết định nuôi lô kép 2 ngày hiểu quả anh em cần lưu ý các vấn đề sau:

Anh em cần có sự tỉnh táo khi tìm kiếm con lô kép khung 2 ngày hiểu quả

lô kép nuôi lô khung 2 ngày

Ưu điểm và  nhược điểm khi bắt lô kép nuôi khung 2 ngày 247

Với phương pháp nuôi lô kép không phải đơn thuần mà được nhiều anh em lựa chọn .Đây là 1 rong những phương pháp rất hiểu quả và tỷ lệ trúng cao.Tuy vậy cách soi cầu này cũng tồn tại một số ưu và nhược điểm.

>>Xem Thêm: Nuôi lô kép khung 3 ngày

1.Ưu điểm

Với phương pháp này , mọi người sẽ không cần tính toán nhiều lần , bởi vì đây là 1 trong những cách thức chơi theo khung khá là đơn giản. Đồng thời với cách soi cầu này khá nhanh chóng và không tốn thời gian mà khả năng chiến thắng rất cao.

2.Ngược điểm

Với trường hợp nuôi khung theo ngày và luôn có độ hên xui nhất định.Trường hợp nếu nuôi hết khung 2 ngày mà vẫn chưa về thì khả năng lỗ thì rất cao, phải đòi hỏi mọi người cần phải tăng thêm tiền nuôi vào những ngày đẹp tiếp theo.Bên cạnh đó khi nuôi lô kép theo khung thường sẽ khiến bạn bỏ lỡ nhiều cặp lô đẹp khác.

Lời kết

Trên đây là một số các phương pháp khá phổ biến về nuôi lô kép khung 2 ngày miễn phí.Được caulobachthu247.com chia sẽ lên cho anh em tham khảo , hi vọng với chiến lược này mà chính tôi đưa ra sẽ giúp anh chị em tìm kiếm được nhũng con số chuẩn may mắn này. Chúc mọi người thành công đại tháng với sự lựa chọn của mình.

 

5/5 - (1 bình chọn)
Từ Khóa: , , , , , , , , , , ,
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo: .......
Email: .......
Cùng chuyên mục
Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày bất bại Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày bất bại

Dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày bất bại Đánh dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày là 1 trong những xu hướng chơi lô đề được rất...

Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày rồng bạch kim miễn phí Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày rồng bạch kim miễn phí

Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày rồng bạch kim miễn phí Nuôi dàn đề là 1 cách chơi rất hiệu quả được rất nhiều anh em chơi đó là dàn đề...

Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Miễn Phí Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Miễn Phí

Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 3 Ngày Miễn Phí Hiện nay có rất nhiều cách chơi lô đề khác nhau, tuy nhiên cách nuôi lô bạch thủ được rất...

Nuôi lô kép khung 3 ngày miễn phí bất bại Nuôi lô kép khung 3 ngày miễn phí bất bại

Nuôi lô kép khung 3 ngày miễn phí bất bại Nuôi lô kép khung 3 ngày là phương pháp chơi được nhiều anh em lô thủ lựa chọn. Vậy hình...

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày miễn phí Nuôi lô song thủ khung 3 ngày miễn phí

Nuôi lô song thủ khung 3 ngày miễn phí Nuôi lô song thủ khung 3 ngày được nhiều anh em biết đến nhưng những anh em mới tập tành...

Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày thắng đậm Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày thắng đậm

Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày thắng đậm Nuôi bạch thủ lô khung 2 ngày như thế nào để thắng đậm nhỉ? Đây là phương pháp nuôi lô...Bản quyền © 2023 CauLoBachThu247.ComSoi cầu 247 - Soi cầu 24h - Nuôi lô khung


Địa chỉ : Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Email liên hệ :